Beskrivning av erbjudandet

Grunden för koncernen Halmstads Energi och Miljö:s arbete är omtanken om medborgarna och näringslivet i Halmstad. HEM ska stå för kundnytta och sträva efter minimal resursåtgång och minsta möjliga miljöpåverkan. Koncernen ska också arbeta långsiktigt och ta ansvar för kommande generationers rätt till en hälsosam och säker livsmiljö. Vi skall vara en kraft och resurs i det lokala, regionala och globala miljöarbetet. Miljöarbetet, som bedrivs systematiskt och strukturerat, gör att HEM medverkar till ett hållbart samhälle Miljömål och åtgärder För att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan inom HEM sätter vi inför varje år upp miljömål och planerar in åtgärder för att målen ska nås. Målet för 2011 är att minska våra utsläpp av växthusgaser från produktionen av el och fjärrvärme samt från våra transporter. För att minska vår klimatpåverkan gör vi följande: Ställer miljökrav vid upphandling av nya fordon samt entreprenader Utbildar personalen fortlöpande i eco-driving och heavy eco-driving Tankar våra fordon med förnybara bränslen då det är möjligt Väljer tåg före flyg vid tjänsteresor Planerar för effektivare transporter för att minska onödiga utsläpp Optimerar vår drift för produktion av fjärrvärme och el Producerar så mycket som möjligt av vår fjärrvärme av förnybara bränslen och spillvärme


Företagsuppgifter

: Adress

Karlskronavägen 38, 370 30 Rödeby

: Telefon

‎045548530

: E-post

: Hemsida

http://www.rodebyenergi.se

: Öppettider

ALLA DAGAR

Företag Plats


Företagets erbjudanden

Inga erbjudanden


Följ oss på
Copyright © delil - 2017 - All Rights Reserved