Beskrivning av erbjudandet

För oss på Gävle Energi är miljö- och kvalitet inget eget ämne eller egen verksamhet. Vi arbetar utifrån en helhetssyn när det gäller miljö- och kvalitetsfrågor, och hänsyn beaktas på alla nivåer i organisationen. Klimatfrågan är i allt större utsträckning den viktigaste miljöfrågan. Den handlar om att i största möjliga mån minimera användandet av fossila bränslen. Gävle Energi har genom långsiktigt arbete bidragit med detta genom att ersätta olja med biobränsle. Vi arbetar också i allt större utsträckning med energieffektiviseringar. Det innebär att vi bland annat jobbar med att förbättra och effektivisera våra produktionssätt. Vi ska även fungera som rådgivare när det gäller våra kunders energiförbrukning.


Företagsuppgifter

: Adress

Förrådsgatan 6, 803 09 Gävle

: Telefon

‎026178500

: E-post

: Hemsida

http://www.gavleenergi.se/start/

: Öppettider

ALLA DAGAR

Företag Plats


Företagets erbjudanden

Inga erbjudanden


Följ oss på
Copyright © delil - 2017 - All Rights Reserved