Beskrivning av erbjudandet

Alingsås Energi ska vara ett föredöme när det gäller Miljö- och Arbetsmiljöarbete. Att följa gällande lagar och bestämmelser är för oss en självklarhet och ses som utgångspunkt på vårt arbete. Men för att bli en drivande del av ett hållbart samhälle, både inom och utanför företaget lägger vi ribban högre genom att ständigt förbättra vår interna arbetsmiljö och den externa miljöpåverkan. Vårt mål är att bli ett företag där ingen drabbas av skada eller ohälsa på grund av arbetet och där vår miljöpåverkan är minsta möjliga. Detta gör vi för att attrahera och behålla en kvalificerad och motiverad personal och säkra ett hållbart samhälle för kommande generationer. Vi ska uppnå detta genom delaktighet, samverkan och utveckling Vi tror att möjligheten att vara med och påverka den egna arbetssituationen är ett sätt att främja god arbetsmiljö och det bästa sättet att utveckla en effektiv verksamhet. Det yttersta ansvaret för miljö- och arbetsmiljö ligger på arbetsgivaren, men alla medarbetare har et ansvar för att minimera skador för miljön och risker i arbetsmiljön samt medverka i förbättring av arbetsförhållandena. Vi vill gemensamt uppnå en arbetsmiljö där alla känner sig trygga, säkra och likvärdiga. Olyckor och risker i arbetsmiljön minimeras genom att arbetsgivaren och medarbetarna gemensamt bedömer risker och genomför åtgärder som leder till förbättringar. Tillsammans skapar vi ett företag som klarar framtida utmaningar inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Genom delaktighet och samverkan förbättrar vi ständigt våra processer, arbetssätt och kompetens. Den ständiga förbättringen sker med en helhetssyn på kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi och säkerställs av våra miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Utbildning och personlig utveckling är viktiga för kompetensen både hos den enskilde medarbetaren som företaget. Utan kompetent personal kan företaget inte förbättra sig. Alla medarbetare ska ha tillräcklig kompetens för att bedöma konsekvenser för miljö- och arbetsmiljö av eget handlande och ha möjlighet att förbättra situationen.


Företagsuppgifter

: Adress

Södra Strömgatan 6, 441 81 Alingsås

: Telefon

‎0322617617

: E-post

: Hemsida

http://www.alingsasenergi.se/

: Öppettider

ALLA DAGAR

Företag Plats


Företagets erbjudanden

Inga erbjudanden


Följ oss på
Copyright © delil - 2017 - All Rights Reserved