Beskrivning av erbjudandet

Landets femte största kraftproducent Skellefteå Kraft är den femte största kraftproducenten i landet. Bolagets el kommer till 70 procent från vattenkraft. Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft. Ett normalår produceras 3,8 TWh el, i hel- eller delägda kraftverk. Fysisk och finansiell handel Verksamheten rymmer också distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, produktion av biopellets, infrastruktur för bredband och uthyrning av lokaler i egna fastigheter. Dessutom erbjuds tjänster i form av fysisk och finansiell elhandel. Kommunägt Skellefteå Kraft ägs till 100 procent av Skellefteå kommun. Koncernen består av den kommunala förvaltningen Skellefteå Kraftverk, Skellefteå Kraft AB och några dotterbolag, bland annat Skellefteå Kraft Elnät AB. Huvudkontoret ligger i Skellefteå. I Sundsvall och Solna finns det försäljningskontor. Betydande aktör Skellefteå Kraft firade 100-årsjubileum 2006. Vi är idag en betydande aktör på den norrländska energimarknaden – en position vi jobbar för att behålla och förstärka. Visionen är att vara ett av de ledande energiföretagen i Sverige och uppfattas av kunderna som det bästa alternativet. Kraft och trovärdighet Varumärket Skellefteå Kraft står för Kraft, Trovärdighet, Miljöansvar och Utveckling. Med egna energitillgångar, eget kunnande och ständig utveckling skapas trygghet och kompetens. Det gör att Skellefteå Kraft kan erbjuda alla kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar, samt trygga och säkra energileveranser.


Företagsuppgifter

: Adress

Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 93180 Skellefteå

: Telefon

‎020772700

: E-post

: Hemsida

https://www.skekraft.se/

: Öppettider

ALLA DAGAR

Företag Plats


Företagets erbjudanden

Inga erbjudanden


Följ oss på
Copyright © delil - 2017 - All Rights Reserved