Beskrivning av erbjudandet

Vi på Affärsverken bedriver vår verksamhet enligt kretsloppsprincipen. Vi vill också ge dig möjlighet att medverka i det globala miljöarbetet och bidra till att minska den negativa påverkan på växthuseffekten. Därför erbjuder vi dig att motverka den påverkan du har på klimatet genom att minska på utsläppen av koldioxid. Produktionen av el från förnyelsebara energikällor räcker inte till för att täcka vårt behov av elenergi. Affärsverken säljer el med Bra Miljöval eller annan certifierad koldioxidneutral el. Syftet är att påskynda övergången från kol, olja och gas till renare och förnyelsebara energikällor. Men det mest effektiva sättet att kompensera miljön är att minska möjligheterna för miljöfarlig verksamhet genom att blockera utsläppsrätter för koldioxid. Det medför att någon verksamhet som påverkar klimatet negativt måste minskas. Kostnaden är 28,50 kr per månad och du betalar enkelt genom att prenumerera på ett abonnemang och betalar via din elräkning. Du får ett certifikat som bevis på din miljöinsats hemskickat per post. Vår målsättning är att under 2009 och 2010 blockera utsläppsrätter motsvarande 1 500 000 kg koldioxid. Var med och bidra du också!


Företagsuppgifter

: Adress

Norra Smedjegatan 53, 371 33 Karlskrona

: Telefon

‎045578300

: E-post

: Hemsida

http://www.affarsverken.se/Privat/

: Öppettider

ALLA DAGAR

Företag Plats


Företagets erbjudanden

Inga erbjudanden


Följ oss på
Copyright © delil - 2017 - All Rights Reserved