Beskrivning av erbjudandet

För att leva upp till vår miljöpolicy arbetar vi kontinuerligt med olika miljömål. Två av de största miljömålen på senare tid har varit ombyggnaden av avfallspannan och investeringen i en ny rökgasreningsanläggning. Ombyggnaden av avfallspannan innebar att förbränningen av avfallet blev mycket bättre och att utsläppen av bl a kväveoxider och koloxid har minskat. Den nya rökgaskondenseringen till avfallspannan har gjort att svavelutsläppen minskat kraftigt, från 8,6 ton år 2003 till 1,6 ton år 2004. Även saltsyra, kvicksilver och dioxiner avskiljs i den nya anläggningen. Andra fördelar med rökgaskondenseringen är att vi får ut ca 20 % mer energi till fjärrvärmenätet utan att behöva tillsätta mer avfallsbränsle. Ett annat miljömål som vi arbetar med just nu är en anläggning där vi kan ta hand om oljehaltig jord och oljehaltigt slam på ett bra och miljöriktigt sätt. Den anläggningen kommer att uppföras på Djupdalen och ge möjlighet till miljövinster i hela Karlstadsregionen. Några andra pågående miljömål är att vi ska minska miljöpåverkan från renhållningsavdelningens transporter och att vi ska minska förbrukningen av råvaror och elenergi.


Företagsuppgifter

: Adress

Hedvägen 20, 654 60 Karlstad

: Telefon

‎0545407100

: E-post

: Hemsida

http://www.karlstadsenergi.se/

: Öppettider

ALLA DAGAR

Företag Plats


Företagets erbjudanden

Inga erbjudanden


Följ oss på
Copyright © delil - 2017 - All Rights Reserved